Saptip

ติดต่อเรา

ติดต่อ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 68 อาคารทรัพย์สถาพร ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-233-0444-5
แฟ็กซ์ : 02-233-0441
E-mail : marketing@sapthip.com
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่
คลิกเพื่อดูแผนที่บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ขนาดใหญ่


ติดต่อโรงงานเอทานอล จ.ลพบุรี บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 0-3646-2438-40
แฟ็กซ์ : 0-3646-2475
E-mail : marketing@sapthip.com
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่โรงงานเอทานอล จ. ลพบุรี บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด
คลิกเพื่อดูแผนที่แผนที่โรงงานเอทานอล จ. ลพบุรี บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ขนาดใหญ่

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

ทางบริษัทฯได้สนับสนุนของรางวัลในงานลอยกระทงของชุมชนให้แก่ อบ...

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนงบประมาณและส่งนักกีฬาเข้าร่วมในงานกีฬ...

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

ทรัพย์ทิพย์เปิดบ้านให้ชุมชนและหน่วยงานที่อยู่รอบๆโรงงานเข้าเ...

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความห...

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ในงานอำเภอยิ้มเคล...

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ส่วนในปี 2558ได้มีการเพิ่มจำน...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>