Saptip

เกี่ยวกับเรา บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

"สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นหลังงานทดแทนที่ผลิตการผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์ทิพย์จึงมีส่วนสนับสนุนนโยบายของรัฐในการลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และยังมีส่วนช่วยในการขยายตลาดของสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

ทรัพย์ทิพย์เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพให้ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า “แก๊สโซฮอล์” ซึ่งผลิตเป็นแบบ FUEL GRADE โดยมีกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน หรือประมาณ 66 ล้านลิตรต่อปีและได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI)

ข้อมูลองค์กร

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>