Saptip

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการความมั่นคง ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา


1. โฟร์แมน สังกัดแผนกคลังสินค้า

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

รายละเอียดงาน

-  ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและขับรถจักรหนัก

-  ควบคุมระบบลำเลียงมันเส้น

-  บำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

-     ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง

-     อายุไม่เกิน 28-35 ปี

-     เพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-   มีประสบการณ์ 3  ปีขึ้นไป เกี่ยวกับคลังสินค้า หรือวัตถุดิบมันเส้น มันสด ไม้สับ

-   สามารถขับรถจักรหนัก (รถตัก) ได้

-   มีความอดทน และซื่อสัตย์

2. พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำฤดูกาล รับมัน)

จำนวน : หลายอัตรา

คุณสมบัติ :

รายละเอียดงาน

        -    สับเหง้ามัน

        -    ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณพื้นที่ทำงาน

-   OT จำนวน 3 ชม. ต่อวัน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

       -     ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

       -     อายุไม่เกิน  45  ปี

       -     เพศชาย, หญิง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

        -    สามารถทำงานเข้ากะได้

        -      หากมีประสบการณ์ในการสับเหง้ามัน  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. SQL Programmer

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

รายละเอียดงาน :

1. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามกรอบการพัมนาซอฟต์แวร์
2. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) และงานพัฒนาระบบ ERP NAV
3. ดูแลรับผิดชอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา และสำรองข้อมูลโค้ดเว็บแอพพลิเคชั่นที่กำลังพัมนาในทุก  ๆ วัน
4. ดูแลรับผิดชอบระบบ Backup เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา
5. ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยงของหน้างาน และควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
6. ศึกษาหาความรู้/เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอพพลิเคชั่น
7. สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม

1. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามกรอบการพัมนาซอฟต์แวร์

2. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) และงานพัฒนาระบบ ERP NAV

3. ดูแลรับผิดชอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา และสำรองข้อมูลโค้ดเว็บแอพพลิเคชั่นที่กำลังพัฒนาในทุก  ๆ วัน

4. ดูแลรับผิดชอบระบบ Backup เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา

5. ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยงของหน้างาน และควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์

6. ศึกษาหาความรู้/เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอพพลิเคชั่น

7. สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์

- เพศ ชาย อายุ 23 - 28 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ประจำที่สำนักงานใหญ่ (บางรัก)

4. โฟร์แมนตรวจสอบวัตถุดิบ (LAB)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

รายละเอียดงาน :

- งานตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพมันเส้น มันสด ไม้ดิบและวัตถุดิบอื่นๆ

- ควบคุมดูแลเครื่องมือ-เครื่องมือวัด

- งานระบบคุณภาพ

- ควบคุมงานและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

- เพศชาย อายุ 27-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านห้องแลปอย่างน้อย 1 ปี

5. พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

รายละเอียดงาน :

- งานขับรถตักล้อยาง รถขุดหรือรถสิบล้อ

- งานดูแลเครื่องจักรหมักเบื้องต้น และระบบสายพานลำเลียง

- งานส่งมอบวัตถุดิบ (เข้ากะ)

- งานตรวจรับและรักษาวัตถุดิบ

คุณสมบัติ : 

- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- ขับรถจักรหนักได้ เช่น รถตักล้อยาง 

- อดทน ขยัน ซื่อสัตย์

6. หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

- ตรวจสอบ,ควบคุมการทำงานของ รปภ.จ้างเหมา
- ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน 
- อบรม รปภ.


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย 
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
- มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการทำงานของรปภ.ของบริษัทฯได้

สวัสดิการ :
1. ค่ากะ (บ่าย 30 ดึก 50)
2. เบี้ยขยัน 400 บาท/เดือน
3. หอพักพนักงาน
4. โอที
5. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
7. เสื้อฟอร์ม
8. เงินช่วยเหลือต่างๆ
9. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
10.ทุนการศึกษาบุตร
11.ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
12.ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่
1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)Download ใบสมัครงาน : ใบสมัครงาน (.PDF)
ส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>