ร่วมงานกับเรา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน

รายละเอียด

สมัครงาน & ตำแหน่งงานว่าง

  • โฟร์แมน สังกัดแผนกคลังสินค้า
  • พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำฤดูกาล รับมัน)
  • SQL Programmer
  • โฟร์แมนตรวจสอบวัตถุดิบ (LAB)
  • พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า
  • วิศวกรพัฒนาธุรกิจ (Business Development Engineer)
รายละเอียด

โอกาสเพื่อเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ของเยาวชน โดยน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร

  • การฝึกงาน
  • การศึกษาดูงาน
รายละเอียด

เกี่ยวกับพนักงาน

  • พนักงานดีเด่น
รายละเอียด

แผนกทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

036-462438-40 #1101, 1105, 1108
 hrp@sapthip.com