Saptip

ข่าวและกิจกรรม

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่จัดขึ้นในแต่ละตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ...อ่านต่อ >>

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ส่วนในปี 2558ได้มีการเพิ่มจำนวนโรงเรียนเป็น 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟและโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ทางบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านโค้งรถไฟ วัด และโรงเรียน ...อ่านต่อ >>

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรรอบๆโรงงาน

ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในอำเภอชัยบาดาล ทั้ง 17 ตำบล โดยเชิญวิทยากรชำนาญการมาให้ความรู้ในเรื่อง "เทคนิคการเพิ่มผ ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ต.นิคมลำนารายณ์ เป็นกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดโรงงานที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริม ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมสนับสนุนงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558

ทางบริษัทได้มอบทุนสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ให้กับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รอบๆโรงงาน เพื่อสนับสนุนประเพณีร ...อ่านต่อ >>

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับ อบต.นิคมลำนาราย์

เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุกล้ามเนื้ออ่อนแรง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ >>

โครงการพบปะชุมชนในงานประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2558

เป็นโครงการลงพบปะชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานได้รับทราบ และร่วมรับฟังปัญหาจากชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุ ...อ่านต่อ >>

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดถนนหน้าโรงงานและถนนในโรงงาน

บริษัททรัพย์ร่วมกับหมวดการทางชัยบาดาล อบต.นิคมลำนารายณ์และบริษัทข้างเคียงทำความสะอาดกวาดล้างถนนหน้าโรงงาน นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังรณรงค์ร่วมแรงร่ว ...อ่านต่อ >>

โครงการคลินิกเคลื่อนที่

บริษัททรัพย์ทิพย์ได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยสนับสนุนแผ่นเจาะเลือดและอาหารเครื่องดื่มส ...อ่านต่อ >>

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>