Saptip

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2558

ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัล และของรางวัลต่างๆในกิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ลำนารา ...อ่านต่อ >>

งานกีฬาสีภายใน

เป็นการแข่งขันกีฬาภายในร่วมกับกิจกรรม 5ส ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2557

สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมตักไข่ให้กับวัดนิคมลำนารายณ์ วัดโบสถ์ วัดสิงหาราม ในงานลอยกระทงประจำปีของชุมชน ...อ่านต่อ >>

ร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรม

เป็นการร่วมทำบุญกับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระพุทธบาทน้ำพุ และพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี

เป็นการร่วมงานทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคีกับวัดที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงงาน ได้แก่ วัดบ้านโค้งฯ วัดบ้านไร่พัฒนา วัดเนินหาด วัดท่าฉาง เป็นต้น ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมงานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2557

เป็นการสนับสนุนและร่วมเล่นกีฬาต้านยาเสพติดกับชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประจำปี 2557 ...อ่านต่อ >>

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557)

เป็นกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิหาคม 2557 ซึ่งร่วมกับชุมชนชาวตำบลบัวชุม ...อ่านต่อ >>

โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน ประจำปี 2557

มีตัวแทนบริษัทลงพื้นที่เพื่อทำการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ...อ่านต่อ >>

โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2557

เป็นโครงการเปิดบ้านให้ชุมชนรอบๆโรงงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ ต.นิคมลำนารายณ์และ ต.บัวชุม รวมถึงผู้นำชุมชนและลูกบ้านใ ...อ่านต่อ >>

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ในปี2557

1.วันที่ 4 เดือนมีนาคม 2557 2.วันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2557 ...อ่านต่อ >>

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>