Saptip

ข่าวและกิจกรรม

ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์

9 สิงหาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ครับ"จุดประกายความคิด พั ...อ่านต่อ >>

มุมหนังสือเพื่อน้อง

"มุมหนังสือเพื่อน้อง"เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ...อ่านต่อ >>

โครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำป่าสัก 6 ก.ค. 2559

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ...อ่านต่อ >>

โครงการ Green Zone Green House

30 มิถุนายน 2559บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟร่วมกันปลูกกล้วยและ ...อ่านต่อ >>

ภาพบรรยากาศการจับสลากมอบรางวัลผู้ขายหัวมันสด

1 มิถุนายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัดจับสลากมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ขายหัวมันสดและผู้รับจ้างขนส่งหัวมันสดเนื่องในโอกาสปิดฤดูกาลรับมั ...อ่านต่อ >>

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

6 พฤษภาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีในวันน ...อ่านต่อ >>

ร่วมพัฒนาชุมชนหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ

5 พฤษภาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับชุมชนหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ นำโดยท่านผู้ใหญ่บัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ เก็บเศษข ...อ่านต่อ >>

สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุและตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

29 เมษายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตาในผู้สูงอายุและตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ...อ่านต่อ >>

ส่งมอบน้ำประปาของบริษัทฯ ให้กับประชาชนในตำบลนิคมลำนารายณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

28 เมษายน 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมกับ อบต.นิคมลำนารายณ์ ส่งมอบน้ำประปาของบริษัทฯ ให้กับประชาชนในตำบลนิคมลำนารายณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัย ...อ่านต่อ >>

สนับสนุนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ

21 เมษายน 2559 ทรัพย์ทิพย์สนับสนุนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบร ...อ่านต่อ >>

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เปิดฤดูกาลรับซื้อหัวมันสด

  ประกาศ ประกาศ!!!!!!!! เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะห...

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ประจำปร 2560

5 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันออ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

24 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ...

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

ทำบุญเนื่องในวันสารทไทย

20 กันยายน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมทำบุญเนื่องในวันสารท...

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

โครงการอาสาพาน้องท่องโลก

18 กันยายน 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาพาน้อ...

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศ...

อ่านข่าวและกิจกรรมทั้งหมด >>