มิ.ย. 17

กิจกรรม “Sapthip Virtual Run 2021” สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรม “Sapthip Virtual Run 2021” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายโดยวิ่งสะสมระยะทาง เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชัยบาดาล รวมเป็นเงินจำนวน 31,000 บาท