ก.พ. 12

จิตอาสาทรัพย์ทิพย์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ

11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งยอดบริจาคโลหิตที่ได้รับทั้งหมดในวันนี้ จำนวน 13,050 CC โดยโรงพยาบาลบ้านหมี่จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป