มิ.ย. 17

ด้วยความห่วงใยทุกภาคส่วน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 3

ด้วยความห่วงใยทุกภาคส่วน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 และพวกเราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะ