มี.ค. 11

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข

11 มีนาคม บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมต้อนรับ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งนี้ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรไร่นาสวนผสม อบรมศีลธรรม แบบเศรษฐกิจพอเพียง วัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามให้กับเยาวชน และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป