เม.ย. 27

ส่งมอบชุด Medical PPE Coverall และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


27 เมษายน 2564 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งมอบชุด Medical PPE Coverall จำนวน 100 ชุด แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 200 ลิตรให้กับโรงพยาบาลชัยบาดาล และ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 100 ลิตรให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะ✌️