ประกาศ! บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
รับซื้อ ไม้ฟืน และจำหน่าย กากมันสำปะหลัง หญ้าเนเปียร์ และ เปลือกดิน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
1.คุณปิยะนุช 089-9225749
2. คุณชาตรี 061-4160366
3. คุณปทุมมาส 061-416-6348