มี.ค. 05

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีชุมชนชัยบาดาล” กับ “พลังงานทดแทนที่ปลูกได้”

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีชุมชนชัยบาดาล” กับ “พลังงานทดแทนที่ปลูกได้” #ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
**โดยส่งภาพถ่ายพร้อมตั้งชื่อภาพ ส่งทาง Inbox Facebook fan page “บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด” ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2563**
หลักเกณฑ์ : ต้องเป็นภาพถ่ายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (พร้อมตั้งชื่อรูปภาพ)
1. วิถีชุมชนชัยบาดาล ภาพที่แสดงออกถึงวิถีการดำรงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม หรือ การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันของคนในชุมชน หรือ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอำเภอชัยบาดาล
2. พลังงานทดแทนที่ปลูกได้ ภาพวิถีชีวิตชาวไร่มันสำปะหลังในเขตอำเภอชัยบาดาล ผลิตพืชพลังงานที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต “เอทานอล” ของทรัพย์ทิพย์
เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด
1) เป็นภาพถ่ายดิจิตอลจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระ
2) ไฟล์ภาพนามสกุล JPG ในภาพต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ
3) ไฟล์ภาพมีความละเอียด เมื่อย่อ-ขยายภาพขนาดกระดาษ A4 แล้วไม่สูญเสียความคมชัด
4) ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ต่อ 1 หัวข้อ (1 ภาพส่งได้เพียงหัวข้อเดียว)
5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัด
6) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
7) ไม่จำกัดภูมิลำเนา อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ของผู้ร่วมกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติม : 036-462-438#1104,098-279-7397