มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

11 มกราคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ร่วมมอบของรางวัลและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
โรงเรียนบ้านบัวชุม โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)และโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ

ทั้งนี้ผู้บริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

” เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ”
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทย ใส่ใจสังคม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร

  • Date 11 มกราคม 2019
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects