โครงการเยาวชนรักษ์โลกคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม

7 มีนาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการเยาวชนรักษ์โลกคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา และโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ เข้าร่วมจำนวน 74 คน

โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งลงถังขยะและส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำหลัก 3Rs มาใช้ซึ่งประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้), Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่) ได้รับเกียรติจากนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

#เยาวชนรักษ์โลก
#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ฝูงชน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, ผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และงานแต่งงาน
ในภาพอาจจะมี 1 คน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และรองเท้า à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

  • Date 7 มีนาคม 2019
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects