ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน

–  ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและขับรถจักรหนัก
–  ควบคุมระบบลำเลียงมันเส้น
–  บำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

–     ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง
–     อายุไม่เกิน 28-35 ปี
–     เพศชาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

–   มีประสบการณ์ 3  ปีขึ้นไป เกี่ยวกับคลังสินค้า หรือวัตถุดิบมันเส้น มันสด ไม้สับ
–   สามารถขับรถจักรหนัก (รถตัก) ได้
–   มีความอดทน และซื่อสัตย์

จำนวน : หลายอัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน

–    สับเหง้ามัน
–    ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณพื้นที่ทำงาน
–   OT จำนวน 3 ชม. ต่อวัน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

–     ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
–     อายุไม่เกิน  45  ปี
–     เพศชาย, หญิง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

–    สามารถทำงานเข้ากะได้
–      หากมีประสบการณ์ในการสับเหง้ามัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน :

1. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามกรอบการพัมนาซอฟต์แวร์
2. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) และงานพัฒนาระบบ ERP NAV
3. ดูแลรับผิดชอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา และสำรองข้อมูลโค้ดเว็บแอพพลิเคชั่นที่กำลังพัมนาในทุก  ๆ วัน
4. ดูแลรับผิดชอบระบบ Backup เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา
5. ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยงของหน้างาน และควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
6. ศึกษาหาความรู้/เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอพพลิเคชั่น
7. สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
เพศ ชาย อายุ 23 – 28 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ประจำที่สำนักงานใหญ่ (บางรัก)

จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน :

– งานตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพมันเส้น มันสด ไม้ดิบและวัตถุดิบอื่นๆ
– ควบคุมดูแลเครื่องมือ-เครื่องมือวัด
– งานระบบคุณภาพ
– ควบคุมงานและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

– เพศชาย อายุ 27-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านห้องแลปอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน : 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน :

– งานขับรถตักล้อยาง รถขุดหรือรถสิบล้อ
– งานดูแลเครื่องจักรหมักเบื้องต้น และระบบสายพานลำเลียง
– งานส่งมอบวัตถุดิบ (เข้ากะ)
– งานตรวจรับและรักษาวัตถุดิบ

คุณสมบัติ : 

– เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– ขับรถจักรหนักได้ เช่น รถตักล้อยาง
– อดทน ขยัน ซื่อสัตย์

จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
รายละเอียดงาน :

– จัดทำ Feasibility Study ของโครงการ, ธุรกิจของบริษัท
– มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจใหม่ของบริษัท
– ติดตามสภาพแวดล้อม ธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมทุกสาขา
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

ประจำที่โรงงาน อ.ชัยบาดาล

รายละเอียดการสมัครงาน

สวัสดิการ :
1. ค่ากะ (บ่าย 40 ดึก 60)
2. เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
3. หอพักพนักงาน / ค่าที่พัก
4. โอที
5. ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
7. ยูนิฟอร์ม / PPE เฉพาะทาง
8. เงินช่วยเหลือต่างๆ
9. รางวัลอายุงาน (ทองรูปพรรณ)
10.ทุนการศึกษาบุตร
11.ปรับเงินเดือนประจำปี /โบนัส
12.ตรวจสุขภาพประจำปี
13. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ 

1. ทาง Email ส่งถึง hrp@sapthip.com
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

Download ใบสมัครงาน

โดยส่งใบสมัครงานและเอกสารแนบได้ที่ : hrp@sapthip.com