การผลิตเอทานอล

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอลล์ ที่เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอลล์ โดยใช้เอนไซม์และยีสต์  แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อไป

กระบวนการผลิตเอทานอลของทรัพย์ทิพย์ เริ่มจาก การเตรียมวัตถุดิบ โดยนำมันสำปะหลังมาบดและนำไปผสมกับน้ำในถังผสมให้เป็นน้ำแป้ง แล้วจึงนำไปเติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลเด็กซ์ทริน แล้วจึงเติมเอนไซม์กลูโคอะไมเลส เปลี่ยนจากน้ำตาลเด็กซ์ทรินให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ..เติมยีสต์ นำเข้าถังหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์

น้ำหมักที่ได้ จะถูกไปเก็บไว้ในถังเบียร์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่น เพื่อให้ได้เอทานอลมีความบริสุทธิ์มากขึ้น แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำ เพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง

ทุกขั้นตอนในการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผ่านห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย

  • ปัจจุบันกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน
  • กำลังจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 500,000 ลิตรต่อวัน