ความยั่งยืน

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบริหารงานของทรัพย์ทิพย์ เราที่มุ่งสร้างระบบการทำงานที่ดี โดยได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 อีกทั้งยังนำเอาระบบการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety Management) มาประยุกต์ใช้

รายละเอียด

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทรัพย์ทิพย์ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียที่ได้จากการกลั่น จะผ่านกระบวนการแยกน้ำด้วยเครื่องแยกกาก …กากที่ได้เรานำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ส่วนน้ำเสียที่ได้จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่า COD และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

รายละเอียด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการผลิตเอทานอลแปลงสภาพจากวัตถุดิบมันสำปะหลัง มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • โครงการด้านสังคม
  • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  • โครงการด้านเศรษฐกิจ
ดูทั้งหมด

รายงานความยั่งยืน

ประจำปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit,

รายละเอียด

แผนกองค์กรสัมพันธ์

036-462438-40 #1401
nareenuch@sapthip.com
Vijittra@sapthip.com