ช่องทางในการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
เลขที่ 68 อาคาร ทรัพย์สถาพร ชั้น 5 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

nareenuch@sapthip.com

(ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาลและบริหารศักยภาพองค์กร เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

02-2330444-5 หรือ 036-462438-40

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-2330444-5 #2005
E-mail: warisa@sapthip.com

ฝ่ายบรรษัทภิบาลและบริหารศักยภาพองค์กร

โทร. 036-462438-40 #1102, 1100
E-mail: nareenuch@sapthip.com , vijittra@sapthip.com

ติดต่อซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์, พืชไร่

Line : @sapsale
คุณจุ๋ม 062-2425468
คุณนิด 098-2797394

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทร. 036-462438-40 #1103, 1105, 1106
E-mail: hrp@sapthip.com

แผนกบรรษัทภิบาลและพัฒนาองค์กร

โทร. 036-462438-40 #1100, 1101, 1104, 1108
E-mail: ramita@sapthip.com , waritsara_k@sapthip.com

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

68 อาคารทรัพย์สถาพร
ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-233-0444-5
02-233-0441
marketing@sapthip.com
ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง

โรงงานเอทานอล จ.ลพบุรี
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ
ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
0-3646-2438-40
0-3646-2475
marketing@sapthip.com
ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง