ช่องทางในการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส

nareenuch@sapthip.com

(ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาลและบริหารศักยภาพองค์กร เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

ฝ่ายบรรษัทภิบาลและบริหารศักยภาพองค์กร

โทร. 036-462438-40 #1102, 1401
E-mail: nareenuch@sapthip.com , vijittra@sapthip.com

ติดต่อซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์, สารปรับปรุงดินและพืชไร่

Line : @sapsale
คุณนิด 098-2797394

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

68 อาคารทรัพย์สถาพร
ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-233-0444-5
02-233-0441
marketing@sapthip.com
ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง

โรงงานเอทานอล จ.ลพบุรี
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ
ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
0-3646-2438-40
0-3646-2475
marketing@sapthip.com
ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง