ช่องทางในการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ

หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
เลขที่ 68 อาคาร ทรัพย์สถาพร ชั้น 5 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

nareenuch@sapthip.com

(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

02-2330444-5 หรือ 036-462438-40


  ติดต่อ : สอบถาม / ขอข้อมูลแนะนำบริการร้องเรียน  แนบไฟล์ .jpg / .png / .pdf 2 mb

  [recaptcha]

  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

  โทร. 02-2330444-5 #
  E-mail:

  แผนกองค์กรสัมพันธ์

  โทร. 036-462438-40 #1101, 1104
  E-mail: nareenuch@sapthip.com ,  waranya@sapthip.com

  แผนกทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

  โทร. 036-462438-40 #1101, 1105, 1108
  E-mail: hrp@sapthip.com

  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  68 อาคารทรัพย์สถาพร
  ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  02-233-0444-5
  02-233-0441
  marketing@sapthip.com
  ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง

  โรงงานเอทานอล จ.ลพบุรี
  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

  49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ
  ถนนสุระนารายณ์ ตำบลนิคมลำนารายณ์
  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
  0-3646-2438-40
  0-3646-2475
  marketing@sapthip.com
  ดาวน์โหลดแผนที่สำหรับเดินทาง