พ.ย. 09

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

ที่กำลังได้รับเดือดร้อนเป็นอย่างมาก หลายชุมชนไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพวกเราขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวบ้านทุกท่าน#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ