พ.ย. 09

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยออยล์ และ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

นำโดยคุณวรชาติ เรืองตระกูล กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด, คุณสุพจน์ ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณรุ่งโรจน์ สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและการพาณิชย์, คุณศุภมงคล ศรีสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และคุณวิศิษฎ์ ตั้งภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน และมอบถุงยังชีพแทนความห่วงใยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านท่ามะดูก ตำบลนิคมลำนารายณ์ , ชุมชนบ้านน้อยและชาวตำบลบัวชุม, ชุมชนตำบลท่ามะนาว