ต.ค. 05

มอบน้ำดื่มและอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม เป็นต้นมา

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มีความห่วงใยทุกท่านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มอบน้ำดื่มและอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม เป็นต้นมา
———————————
พวกเราชาวทรัพย์ทิพย์ขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน
ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปโดยเร็วค่ะ