พ.ค. 02

มอบน้ำดื่มให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

มอบน้ำดื่มให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้