แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น  ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

และกรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์ มาที่

 

  • แผนกทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

49 หมู่ที่ 6 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 หรือ

 

  • ทางอีเมล์ถึง nareenuch@sapthip.com
  • หมายเลขโทรศัพท์  036-462438, 081-7023548