การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา

16 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา ตำบลนิคมลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรักสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด

  • Date 16 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects