กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 2561

 

28 กันยายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 2561 สืบเนื่องจากโครงการอาสาพาน้องเรียน
ปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โดยในชั่วโมงสุดท้ายของโครงการอาสาพาน้องเรียน จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆ และการร่วมสำรวจความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าหรือพื้นที่ในโรงเรียนที่อาจเกิดอันตรายกับน้องๆ ให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#ความปลอดภัยในโรงเรียน

  • Date 28 กันยายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects