กิจกรรมทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องท่องโลก

 

21 กันยายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดกิจกรรมทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องท่องโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการอาสาพาน้องเรียน ปีที่ 5

นำนักเรียนในโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดง ศึกษาวิถีพอเพียง การสร้างรายได้จากงานฝีมือ กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

พี่ๆ หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะเสริมสร้างความสามัคคี กระตุ้นการเรียนรู้ และเป็นประสบการณ์ดีๆ ให้กับน้องๆ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป

ขอบพระคุณท่าน ผอ.รัตน์วลี แก้วม่วง ครูนงค์นุช รวงน้อย และคณะครูที่ได้พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ

#ทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียน
#SAPTHIP
#สร้างคุณภาพพลังงานไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • Date 21 กันยายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects