กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 16-25 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีสุขภาพดี มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจในการให้บริการประชาชน

  • Date 17 กันยายน 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects