ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

23 สิงหาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมโรงงานตามโครงการเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์
วันนี้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ความสนุกสนาน และประสบการณ์ตรงจากห้องปฏิบัติการค่ะ
  • Date 23 สิงหาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects