ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

26 มิถุนายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล เพื่อสำรวจ ติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และพืชเศรษฐกิจอื่นในอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ

  • Date 26 มิถุนายน 2562
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ

Related Projects