ถวายพัดลมในช่วงเข้าพรรษา

31 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ถวายพัดลม จำนวน 7 วัดในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ วัดโบสถ์ วัดสิงหาราม วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม วัดบ้านไร่พัฒนา วัดนิคมพัฒนาราม วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดพิทักษ์ไทย
เพื่อประโยชน์สำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่มาทำบุญในช่วงเข้าพรรษา และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
โดยในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือนนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา และมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสิ่งของจำเป็นแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาด้วย
  • Date 31 กรกฎาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects