ผวจ.ลพบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

21 สิงหาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายบำรุ่ง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 24 หน่วยงานในจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิต การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ

  • Date 21 สิงหาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects