มอบของขวัญให้น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบของขวัญให้น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
———————————————
บริษัทฯ ร่วมมอบของขวัญให้แด่น้องๆ โรงเรียนในอำเภอชัยบาดาล สนับสนุนให้เด็กเห็นบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติ
  • Date 15 มกราคม 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม