ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับอำเภอชัยบาดาล วันที่ 13 เมษายน 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 งานประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล นำโดยนายอำเภอ นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ร่วมด้วย สภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอชัยบาดาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชัยบาดาล ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 29 รูป
  • Date 18 เมษายน 2567
  • Tags โครงการด้านสังคม