ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  • Date 26 พฤศจิกายน 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม