ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

4 เมษายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ส่งพนักงานจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ หอประชุ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

และขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้หลายคนรับ
ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

  • Date 4 เมษายน 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects