ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในเทศกาลกินเจ

24 ตุลาคม 2560 บริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2560 ณ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์(พ้งไล้16)

 

 

  • Date 24 ตุลาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม