ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “Chaibadan Love Run วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก” ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “Chaibadan Love Run วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก” ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
—————————————————-
ทรัพย์ทิพย์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยร่วมจัดบูธอาหารและน้ำดื่มมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก Chaibadan love run” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  • Date 13 กุมภาพันธ์ 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม