ร่วมสนับสนุนโครงการเสวนาผู้สูงอายุประจำตำบล ณ วัดศรีอุบลจันทราราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการเสวนาผู้สูงอายุประจำตำบล ณ วัดศรีอุบลจันทราราม ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
—————————————————–
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทรัพย์ทิพย์ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสวนาผู้สูงอายุประจำตำบลนิคมลำนารายณ์ การมีการตรวจสุขภาพ พบปะพูดคุย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และโภชนาการให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ อสม. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ผู้นำชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์
  • Date 22 กุมภาพันธ์ 2566
  • Tags โครงการด้านสังคม