สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

29 มิถุนายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดทำเป็นหนังสือบันทึกประเทศไทย จำนวน 10,000 บาท ผ่านทางท่านศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล

  • Date 29 มิถุนายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects