สนับสนุนข้าวสาร ในงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว)

25 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวสาร ในงานประเพณีทิ้งกระจาด(ซิโกว) มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์(พ้งไล้จับลักเซียวเกาะ) เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขต ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • Date 25 กรกฎาคม 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects