เกษตรกรก้าวไกล รู้ทันภัยร้ายมันสำปะหลัง

30 สิงหาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เกษตรกรก้าวไกล รู้ทันภัยร้ายมันสำปะหลัง” ณ ศูนย์เรียนรู้สวนทรัพย์ทิพย์สร้างสุข บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคและแมลงในมันสำปะหลัง และไขข้อสงสัยต่างๆ ในการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
การอบรมให้ความรู้ในวันนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลบัวชุมเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้ความรู้และรับแตนเบียนที่ทางสถาบันฯ ได้นำมามอบให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งแล้ว วันนี้ทรัพย์ทิพย์มีบริการรับตรวจวิเคราะห์ดินสำหรับท่านที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีตัวอย่างสารปรับปรุงดินมอบให้ไปทดลองในแปลงเพาะปลูกกันด้วยค่ะ
  • Date 30 สิงหาคม 2562
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ

Related Projects