เข้าร่วมโครงการเสวนาผู้สูงอายุและร่วมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก

 

26 กันยายน 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาผู้สูงอายุ และ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ออกใส่ทรายอะเบท กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยอสม.ต.นิคมลำนารายณ์

  • Date 26 กันยายน 2561
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects