โครงการจัดการขยะในชุมชน

17 กันยายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการการจัดการขยะในชุมชน ตำบลนิคมลำนารายณ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นำโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

  • Date 17 กันยายน 2562
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects