โครงการจัดทำฝายมีชีวิต คิดตามรอยพ่อ

31 พฤษภาคม 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบวัสดุและน้ำดื่มผ่านนายประมาณ ศรีวิไล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฝายมีชีวิต คิดตามรอยพ่อ คลองทุ่งทะเล หมู่ 8 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  • Date 31 พฤษภาคม 2562
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

Related Projects