โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปี 2562

3 กันยายน 2562 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปี 2562 ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  • Date 3 กันยายน 2562
  • Tags โครงการด้านสังคม

Related Projects