รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและSMEs สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมฯ โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี

  • Date 15 กันยายน 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม