ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป

ทรัพย์ทิพย์ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป เพื่อทำบุญน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก บริเวณหน้าตึกใหม่ โรงพยาบาลชัยบาดาล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

  • Date 24 ธันวาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม