ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยสระมโนราห์

8 สิงหาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยสระมโนราห์ จังหวัลพบุรี นำโดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี วัดพระบาทน้ำพุ และตัวแทนสถานประกอบการภาคเอกชน

  • Date 8 สิงหาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม